Nye bekendtgørelser regulerer beløb på færdselsområdet
28.11.2019

Færdselsstyrelsen har udarbejdet fire nye bekendtgørelser, der fastsætter betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet gældende for 2020.

De fire nye bekendtgørelser regulerer en række betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet for det kommende år.

I henhold til færdselsloven skal der årligt ske en regulering af en række beløb på kørekortområdet. Færdselsstyrelsen regulerer satserne, og opkrævningen af beløbene foretages i kommunerne.

Ifølge færdselsloven og færdselslov for Grønland skal motordrevne køretøjer være dækket af en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger samt tingskade. Dette regulerer bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb og bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.

Arrangører af motorløb på bane skal tegne en forsikring til dækning af skader, der kan opstå i forbindelse med motorløbet. Dækningsbeløbet bliver reguleret i bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.

De fire bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2020.


Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Sidst opdateret: 28.11.2019