Ændring af forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og forsøgsordning for motoriseret løbehjul
05.04.2019

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser; ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard samt ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul i høring. Høringsfristen er den 3. maj 2019.

I bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard tilrettes strafbestemmelsen, så det i overensstemmelse med intentionen bliver muligt at pålægge straf for kørsel på et motoriseret skateboard, der ikke lever op til bekendtgørelsens krav om hastighed.

Derudover indeholder de to udkast til ændringsbekendtgørelser enkelte tilpasninger og præciserende ændringer.

Eventuelle bemærkninger til høringen skal sendes til info@fstyr.dk, med cc til cjba@fstyr.dk senest den 3. maj 2019.
Kontakt
Chefkonsulent
Dan Damgaard
Sidst opdateret: 05.04.2019