To nye forsøgsordninger for små motoriserede køretøjer
15.01.2019

Den 17. januar 2019 træder to nye forsøgsordninger med motoriserede køretøjer i kraft. Den ene omfatter løbehjul, mens den anden omfatter selvbalancerende køretøjer – som for eksempel segboards og uniwheels – og motoriserede skateboards. Forsøgsordningerne fastlægger reglerne for, hvordan disse typer køretøjer anvendes lovligt.

Over de seneste år er en række nye små motoriserede køretøjer blevet introduceret på det danske marked. De har dog ikke været lovlige at anvende i henhold til færdselsloven.  

Det ændrer de to nye forsøgsordninger på. Færdselsstyrelsen indfører nemlig regler for, hvordan køretøjerne lovligt skal anvendes i trafikken fra og med den 17. januar 2019. Forsøgsordningerne vil blive evalueret årligt af Færdselsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder, så det er muligt at følge og tilpasse udviklingen.

Herunder finder du en oversigt over de væsentligste regler, der gælder i forsøgsperioden:


Regler for motoriserede løbehjul:

 • Du skal være fyldt 15 år for at køre på et motoriseret løbehjul. Hvis du er under 15 år, kan du anvende køretøjet under ledsagelse og kontrol af en myndig person eller på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Du skal køre efter reglerne for cykler. Det betyder, at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og –skiltning.
 • Du skal køre med lys på det motoriserede løbehjul hele døgnet. Lygterne skal sidde på løbehjulet.
 • Løbehjulet skal være udstyret med reflekser foran, bagpå og på begge sider.
 • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.
 • Det motoriserede løbehjul må maksimalt kunne køre 20 km/t ved egen kraft og skal være CE-mærket efter maskindirektivet.
 • Det motoriserede løbehjul må højst veje 25 kg., have en længde på højst to meter og en bredde på 0,70 meter.

Læs mere om forsøgsordningen her


Regler for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards:

 • Du skal være fyldt 15 år for at køre på et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard. Hvis du er under 15 år, kan du anvende køretøjet under ledsagelse og kontrol af en myndig person eller på skiltede lege- og opholdsområder.
 • Du skal som udgangspunkt køre efter reglerne for cykel. Du må dog kun køre på strækninger, hvor der er cykelsti, og du skal følge cyklistsignaler og –skiltning. Hvis du kører på en strækning inden for tættere bebygget område hvor der ikke er anlagt cykelsti, og hvor der er en hastighedsgrænse på højst 50 km/t, må du dog køre på vejen.
 • Du skal køre med lys hele døgnet. Lygterne skal sidde på køretøjet eller på dig som fører
 • Du eller køretøjet skal være udstyret med reflekser foran, bagpå og på begge sider.
 • Der er ikke forsikringspligt for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.
 • Køretøjet må maksimalt kunne køre 20 km/t ved egen kraft og skal være CE-mærket efter maskindirektivet.
 • Køretøjet må højst veje 25 kg., have en længde på højst 1,2 meter og en bredde på 0,70 meter.

Læs mere om forsøgsordningen her
Sidst opdateret: 15.01.2019