Ny metode til måling af bilers brændstofforbrug
02.01.2019

Færdselsstyrelsen udsteder med virkning fra 1. januar 2019 to bekendtgørelser om henholdsvis energimærkning af nye person- og varebiler samt energi- og miljøkrav til taxier.

Der er tale om udstedelse af følgende bekendtgørelser:
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler
  • Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.
En ny metode – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) – til beregning af en bils brændstofforbrug er under indfasning i EU. Metoden skal give et mere retvisende billede af en bils faktiske brændstofforbrug. 

WLTP-metoden erstatter den hidtidige metode – New European Driving Cycle (NEDC). De nye WLTP-målinger giver i gennemsnit et brændstofforbrug, der er ca. 21 pct. højere end de hidtidige NEDC-målinger. Derfor korrigeres energiklasserne for biler målt efter WLTP med en gennemsnitlig faktor på 1,21, som Europa-Kommissionen har fundet repræsentativ for den europæiske bilpark.

Den nye beregningsmetode medfører en teknisk tilpasning i bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler, hvor værdierne i energiklasserne A+++ - G justeres efter WLTP-metoden.

Som følge af ændringen i bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler foretages en konsekvensrettelse af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier, som samtidigt tilpasses efter den nye taxilov.

Læs bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler

Læs bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Kontakt
Fuldmægtig
Linette Egelund
Sidst opdateret: 02.01.2019