Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på vejtransportområdet
01.11.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i 2019. Bekendtgørelsen omfatter blandt andet en række nye satser, som følge af, at varebiler reguleres i den seneste ændring af lov om godskørsel.

Med den nye bekendtgørelse regulerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en række gebyr- og afgiftssatser på vejtransportområdet gældende for 2019.

Gebyret pr. syn og omsyn forbliver 20 kr. i 2019.

Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance bliver nedsat fra 165 kr. i 2018 til 160 kr. i 2019.

Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser bliver justeret fra 155 kr. i 2018 til 180 kr. i 2019.

Gebyrsatsen for chaufførkort på taxiområdet bliver sat op fra 600 kr. i 2018 til 800 kr. i 2019.

Afgiften for udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i biler (taxi-tilladelse) bliver reguleret som følger:

  • For tilladelser med gyldighed på op til fem år reguleres satsen fra 600 kr. i 2018 til 605 kr. i 2019
  • For tilladelser med gyldighed over fem år reguleres satsen fra 1200 kr. i 2018 til 1211 kr. i 2019

Som følge af seneste ændring af godskørselsloven, bliver to nye gebyrer indført på varebilsområdet:

  • Et gebyr for varebilschaufføruddannelsesbevis på 340 kr. i 2019
  • Et gebyr pr. udstedt tilladelse på 1.400 kr. i 2019 for tilladelse til vognmandsvirksomhed på varebilsområdet
Gebyrsatsen efter regning for tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger erhvervsmæssig persontransport i biler (taxikørsel) og for godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for taxichauffører og varebilschauffører forbliver på 800 kr. i 2019 for begge områder.
Kontakt
Fuldmægtig
Steffen Yip
Sidst opdateret: 19.11.2018