Nye bekendtgørelser om regulering af beløb i henhold til færdselsloven, færdselslov for Grønland samt bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
19.11.2018

Færdselsstyrelsen har udarbejdet fire nye bekendtgørelser, der fastsætter betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet gældende for 2019.

Med de fire nye bekendtgørelser bliver en række betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet reguleret for det kommende år.

Ifølge færdselsloven skal der årligt ske regulering af en række beløb på kørekortområdet. Færdselsstyrelsen regulerer satserne, og kommunerne foretager opkrævningen af beløbene.

Ifølge færdselsloven og færdselslov for Grønland skal motordrevne køretøjer være dækket af en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger samt tingskade. 

Dækningsbeløbene for disse to områder bliver reguleret af to bekendtgørelser: Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven og bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.

I bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane reguleres dækningsbeløbet for den ansvarsforsikring, som arrangørerne af motorløb skal tegne til dækning af skader, der kan opstå i forbindelse med motorløbet.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2019.

Sidst opdateret: 19.11.2018