Høring af forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards og forsøgsordning for motoriserede løbehjul
11.10.2018

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards og bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul i høring. Høringsfristen er den 7. november 2018.

Det er i dag ikke lovligt at anvende motoriserede løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards på færdselslovens område. Gennem de senere år er der blevet introduceret en række nye typer af mindre motoriserede køretøjer på det danske marked, som ikke er omfattet af de gældende regler i færdselsloven.

Derfor sender Færdselsstyrelsen bekendtgørelser med to nye forsøgsordninger i høring; forsøgsordning for motoriserede løbehjul og forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards. Forsøgsordningerne skal gøre det muligt at anvende de nye køretøjstyper på færdselslovens område.

Man skal i forsøgsordningen være fyldt 15 år for at anvende køretøjerne på færdselslovens område. Personer under 15 år kan anvende køretøjerne under ledsagelse og kontrol af en myndig person eller på skiltede lege- og opholdsområder.

Motoriserede løbehjul kan anvendes på færdselslovens område på samme vis som cykler. Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards kan som udgangspunkt anvendes på færdselslovens område på samme vis som cykler.

Der er i bekendtgørelserne sat krav til køretøjets vægt og dimensioner samt krav til påbudte og tilladte lygter og reflekser på køretøjet eller føreren. Endelig kræves, at der tegnes ansvarsforsikring på køretøjet for at anvende det på færdselslovens område.

Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Rikke Lavall
Sidst opdateret: 11.10.2018