Høring om tre bekendtgørelser på vejtransportområdet
04.09.2018

Færdselsstyrelsen har sendt tre udkast til bekendtgørelser i høring – læs mere om dem herunder. Der er høringsfrist den 1. oktober 2018.

Der er tale om høringer af tre bekendtgørelser:
 • Ny bekendtgørelse om godskørsel
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører
Udkastene til ny bekendtgørelse om godskørsel og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport har begge baggrund i ændringen af godskørselsloven, som indfører en tilladelsesordning for varebiler (L nr. 735 af 8. juni 2018).

Endvidere har udkastet til ny bekendtgørelse om godskørsel og udkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører begge baggrund i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej, som hermed gennemføres på det erhvervstransportretlige område.

De væsentligste bestemmelser i udkast til ny bekendtgørelse om godskørsel vedrører:
 • Krav til indgivelse af digitale ansøgninger om tilladelser til godskørsel for fremmed regning efter godskørselslovens § 1, stk. 1 og 2
 • Egenkapitalkrav for varebilsvirksomheder og hvorledes egenkapitalkravene i bekendtgørelsen kan dokumenteres
 • Krav til kursus for transportledere i varebilsvirksomheder. I et bilag til bekendtgørelsen er der en fortegnelse over de emner, der skal indgå i kurset
 • Krav til aflønning af transportledere
 • Danske virksomheders anvendelse af motorkøretøjer lejet uden fører til godskørsel for fremmed regning
 • Anmeldelseskrav af varebiler, der anvendes til firmakørsel
 • Udenlandske virksomheders anvendelse af motorkøretøjer lejet uden fører til grænseoverskridende godskørsel
 • Godkendelse af kurser og udbydere heraf

De væsentligste bestemmelser i udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport vedrører:

 • Krav til grund- og efteruddannelse for varebilschauffører. I et bilag til bekendtgørelsen er der en fortegnelse over de emner, der skal indgå i uddannelserne
 • Godkendelse af grund- og efteruddannelse og udbydere heraf

I udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører ophæves dele af § 8. Det indebærer, at der ikke længere stilles krav om, at motorkøretøjer kun må udlejes i højst otte uger til kørsel, der kræver tilladelse efter godskørselslovgivningen, med henblik på midlertidigt at erstatte et køretøj, der anvendes i lejerens virksomhed, og som er ude af funktion.

Bekendtgørelse om godskørsel træder i kraft den 1. november 2018. En række bestemmelser træder dog først i kraft henholdsvis den 1. januar 2019 og den 1. juli 2019.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport træder i kraft den 1. november 2018. En række bestemmelser træder dog først i kraft den 1. juli 2019.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører træder i kraft den 1. januar 2019.
Kontakt

Sabrina Djarling
Sidst opdateret: 04.09.2018