Tredje lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov er gennemført
31.08.2018

Færdselsstyrelsen har modtaget ansøgninger fra 1.413 virksomheder om i alt 19.931 tilladelser. Lodtrækningen om tilladelserne er nu gennemført, og vinderne af de 150 tilladelser er fundet. Der er også trukket 50 ansøgninger ud til ventelisten.

Lodtrækningen foregik elektronisk ligesom de tidligere lodtrækninger og blev foretaget af en ekstern statsautoriseret revisor.

Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail i virksomhedens e-boks fra Færdselsstyrelsen om resultatet af deres ansøgning.

Færdselsstyrelsen er begyndt behandlingen af de udtrukne ansøgninger og forventer, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for 8 uger.

Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis

•    en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage, eller
•    en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

Den fjerde lodtrækning finder sted den 30. november 2018. Der kan ansøges om tilladelser i perioden 1. oktober – 12. november 2018.

Det har været et krav for at deltage i lodtrækningen, at ansøgeren dokumenterede at opfylde egenkapitalkravet til det ansøgte antal tilladelser. Dette krav vil også være gældende i fjerde lodtrækningsrunde.
Sidst opdateret: 31.08.2018