Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport
18.05.2018

Færdselsstyrelsen har udstedt en vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport. Vejledningen redegør for de betingelser, der skal være opfyldt, for at særtransporter er omfattet af særtransportbekendtgørelsen.

Færdselsstyrelsen kunne for nylig konstatere, at der er opstået usikkerhed om betingelserne for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport.

Derfor udsteder Færdselsstyrelsen nu en vejledning, der redegør for forskellen mellem den tilladelsesfrie og den tilladelseskrævende særtransport samt for de individuelle betingelser, der skal være opfyldt.

Herudover indeholder vejledningen en redegørelse for de i betingelserne grundlæggende begreber ’nødvendigt’, ’udeleligt’ og ’ét stykke gods’.

Endelig gennemgår vejledningen den rimelighedsvurdering, som politiet skal foretage, når de skal vurdere, om der kan gives en tilladelse til særtransport. Der er også eksempler på de forskellige hensyns betydning i konkrete situationer.

Vejledning er skrevet på en måde, så den kan være til nytte for alle – både myndigheder og private, der ønsker at gøre sig mere specifikt bekendt med de grundlæggende betingelser for særtransport.

Du finder vejledningen via linket i spalten til højre.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Anja Velbæk Mouridsen
Sidst opdateret: 18.05.2018