Nye regler om anvendelse af trafikofficials og race marshalls
26.04.2018

Færdselsstyrelsen har netop udstedt en ny bekendtgørelse, som giver mulighed for at anvende de såkaldte trafikofficials og race marshalls til at regulere færdslen ved større sports- og kulturarrangementer.

Hidtil har trafikofficials og race marchalls kun kunne anvendes under Danmarks Idrætsforbund, men den nye bekendtgørelse udvider altså anvendelsen til samtlige større sports- og kulturarrangementer.

Derudover er bekendtgørelsen i store træk en videreførelse af de eksisterende regler på området, der bl.a. omfatter regler for ”visse myndigheders” (f.eks. forsvaret og skatteforvaltningen) regulering af færdsel. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere reglerne for kurser i færdselsregulering.
Kontakt
Fuldmægtig
Hassan Khodr El-Fil
Sidst opdateret: 26.04.2018