Kursus for uddannelse af særligt godkendte kørelærere i privat regi
23.08.2017

Færdselsstyrelsen gør det nu muligt at få godkendt privat udbudte kurser, der tilbyder en uddannelse som særlig godkendt kørelærer. Denne mulighed gælder indtil udgangen af 2018.

Personer, der ikke tidligere har været godkendt kørelærer og som ønsker at indstille sig til kørelærerprøven, skal have modtaget undervisning af en person, som Færdselsstyrelsen har godkendt som underviser til den pågældende kategori – også kaldet særlig godkendt kørelærer.

Det samme gælder, hvis du som kørelærer ønsker at udvide din kørelærergodkendelse med nye kategorier.

Færdselsstyrelsen gør det nu muligt – til og med udgangen af 2018 – at få godkendt privat udbudte kurser, der tilbyder uddannelsen til særlig godkendt kørelærer.

Ansøgere, der ønsker at få godkendt et kursus for særligt godkendte kørelærere, skal fremsende en ansøgning til Færdselsstyrelsen. På Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk finder du information om, hvilke oplysninger og dokumenter, der skal vedlægges en sådan ansøgning.

I spalten til højre finder du et link, der leder dig videre til mere information.

Sådan gør du efter bestået kursus
Når du har deltaget i et kursus for særligt godkendte kørelærere skal du sende kursusbevis og dokumentation for, at du er godkendt som kørelærer til den pågældende kategori, til Færdselsstyrelsen. Du skal sende materialet til info@fstyr.dk.

Når Færdselsstyrelsen har kontrolleret dokumenterne, sender vi dig et bevis på, at du er særlig godkendt kørelærer, hvorefter du kan undervise ansøgere, der ønsker at indstille sig til kørelærerprøven eller ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med yderligere kategorier.
Kontakt
Specialkonsulent
Anne Mikkelsen
Sidst opdateret: 23.08.2017