Ny bekendtgørelse om taxikørsel
03.12.2019

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om taxikørsel. Bekendtgørelsen indeholder nye regler for midlertidige chaufførkort og ændrer datoen for indsendelse af revisorerklæring for kørselskontorer. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Med ændringerne bliver det muligt for Færdselsstyrelsen at udstede et midlertidigt chaufførkort i forbindelse med ansøgning om fornyelse af chaufførkort eller sagsbehandlingen af ansøgningen. Det midlertidige chaufførkort udløber senest, når der er truffet endelig afgørelse  vedrørende ansøgningen om fornyelse af chaufførkort. Det midlertidige chaufførkort i fornyelsessager vil have en gyldighed på mellem 1 og 3 måneder og udstedes på baggrund af en konkret vurdering foretaget af styrelsen.

Formålet med ændringen er, at chauffører, som er i job, og som er godkendt til at udføre erhvervsmæssig persontransport, kan fortsætte deres arbejde, mens styrelsen behandler deres ansøgning om fornyelse. Ændringen gælder kun for ansøgninger om fornyelser, der bliver indgivet efter den 1. januar 2020.

For ansøgninger, der er indsendt før den 1. januar 2020, vil styrelsens aftale med politiet stadig gælde. Det betyder, at der ikke udstedes bøder til chauffører, som har en ansøgning om fornyelse af chaufførkort under behandling i styrelsen.

I bekendtgørelsen bliver datoen for, hvornår kørselskontorer senest skal indsende revisorerklæring om, hvorvidt kørselskontorets administrative system er i overensstemmelse med ISAE 3000 Standard, også ændret. Datoen ændres fra den 31. marts til den 30. september. Ændringen sker på baggrund af et ønske fra revisionsbranchen, da 1.-2. kvartal hvert år er højsæson for udarbejdelse af årsrapporter.

Bekendtgørelsen er en ny hovedbekendtgørelse og samler tidligere udstedte ændringsbekendtgørelser. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation (nyt vindue)
Sidst opdateret: 03.12.2019