Bopælskrav udgår af taxiloven
16.12.2019

Taxilov.dk er ændret som følge af, at kravet om, at ejerkredsen af taxiselskaber skal have bopæl i EU eller EØS ikke længere håndhæves.

Færdselsstyrelsen har foretaget ændringer af taxilov.dk, som følge af, at Transport- og Boligministeriet den 11. december 2019 udsendte en pressemeddelelse om, at bopælskravet til ejere af taxiselskaber ikke længere bliver håndhævet.

Man kan læse mere om baggrunden for ændringen i Transport- og Boligministeriets pressemeddelelse her:
https://trm.dk/nyheder/2019/bopaelskrav-udgaar-af-taxiloven/
Sidst opdateret: 16.12.2019