Alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer
05.12.2019

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en række faktaark over de typiske alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer samt en ’Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel’.

I faktaarkene kan du læse, hvornår en fejl og mangel efter styrelsens opfattelse vil være at anse som en alvorlig sikkerhedskritisk fejl og mangel og dermed være omfattet af det forhøjede bødeniveau.

I takt med at yderligere fortolkningsbidrag måtte blive fastlagt af domstolene, vil disse faktaark blive opdateret. Det nuværende indhold skal derfor ikke ses som udtømmende.

Færdselsstyrelsens ’Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel’ indeholder eksempler på, hvad og hvordan man som chauffør i forhold til færdselslovens § 67, stk. 3, selv kan kontrollere ved køretøjet, herunder ved påhængskøretøjet (påhængsvognen og sættevognen m.v.) inden kørsel.

Faktaarkene og guiden henvender sig primært til aktørerne på vejtransportområdet.

Både faktaark og guide er tilgængelige på www.fstyr.dk (nyt vindue)
Sidst opdateret: 05.12.2019