Ændring af bekendtgørelse om taxikørsel
11.07.2019

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om taxikørsel. Der er tale om ændringer af regler, der primært har til formål at gøre sagsbehandlingsreglerne nemmere at administrere og dermed sikre en mere smidig sagsbehandling. Derudover bliver kravet om ekstern censur skærpet. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 12. juli 2019.

På baggrund af erfaringer det seneste halvandet år ændrer Færdselsstyrelsen taxibekendtgørelsen. Ændringerne skal bl.a. sikre en mere smidig sagsbehandling. Derudover er der med ændringsbekendtgørelsen tilføjet få konsekvensrettelser.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der:

  • tydeligt opdeler førstegangsudstedelse og fornyelse af chaufførkort.
  • præciserer, at ansøger skal indgive en straffeattest fra bopælslandet, hvis ansøger har eller har haft bopæl i udlandet.
  • præciserer, at lægeattest på ansøgningstidspunktet ikke må være mere end tre måneder gammel.
  • ændrer kravet om ekstern censur fra 10 % til 100 %.

Ændringerne træder i kraft den 12. juli 2019.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.
Kontakt
Fuldmægtig
Lotte Bank Vester
Sidst opdateret: 11.07.2019