50 taxitilladelser til nulemissionsbiler
01.07.2019

I forbindelse med at lov om ændring af taxilov træder i kraft den 1. juli 2019, indføres der nye regler om reservation af 50 EPT-tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal. Det betyder, at der fra syvende lodtrækning af taxitilladelser bliver reserveret 50 tilladelser til kørsel med en nulemissionsbil.

Fra og med den syvende lodtrækning bliver 50 ud af 125 taxitilladelser reserveret til erhvervsmæssig persontransport udført med en nulemissionsbil. Ansøgere, der har fået udstedt en tilladelse til en nulemissionsbil, må til og med den 31. december 2020 kun anvende tilladelsen til kørsel i en nulemissionsbil.

Ansøgninger om tilladelse til en nulemissionsbil skal søges via virk.dk ved hjælp af Færdselsstyrelsens blanket. Bemærk, at blanketten både kan bruges til at søge om tilladelser til nulemissionsbiler og almindelige tilladelser. En ansøger kan maksimalt ansøge om tildeling af i alt 20 tilladelser pr. kvartal.

Ansøgte tilladelser til nulemissionsbiler, som ikke udtrækkes ved syvende lodtrækning, vil blive medtaget i lodtrækningen om de øvrige 75 taxitilladelser.
Bliver der ansøgt om flere tilladelser til nulemissionsbiler end de 50 tilladelser inden for et kvartal, vil fordelingen ske ved lodtrækning.

Udover det fastsatte antal tilladelser vil der blive udtrukket ansøgninger til en venteliste for nulemissionstilladelser.

Færdselsstyrelsen vil løbende komme med information om selve ansøgningsprocessen på www.taxilov.dk. På taxilov.dk vil linket til Færdselsstyrelsens blanket være tilgængeligt fra ansøgningsperiodens begyndelse.
Kontakt
Fuldmægtig
Natasja Gam Mejdal
Sidst opdateret: 02.07.2019