Nye regler om rutekørsel træder i kraft 1. juli 2019
21.06.2019

Den nye bekendtgørelse om rutekørsel indeholder bl.a. bestemmelser omkring styrelsens tilsyn, hvilke oplysninger ansøger skal afgive, samt hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel herunder det ændrede afstandskrav. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Den nye bekendtgørelse har baggrund i ændringen af Lov om trafikselskaber, som ændrer afstandskravet til fjernbuskørsel (Lov nr. 207 af 5. marts 2019).

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der:
  • angiver hvilke oplysninger ansøger skal afgive i forbindelse med ansøgning om en fjernbustilladelse.
  • angiver hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel. Bekendtgørelsen angiver afstandskravet på mindst 75 km mellem passagerers på- og afstigning.
  • beskriver Færdselsstyrelsens tilsyn med indehavere af en fjernbustilladelse.
  • muliggør ombytning af nuværende fjernbustilladelser til fjernbustilladelser efter de nye regler.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Ansøgninger om tilladelse til fjernbuskørsel, der er modtaget før den 1. juli 2019, vil blive behandlet efter de hidtil gældende regler.

På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan ansøgere se en liste over hvilket indhold, ansøgere skal sørge for at medsende i ansøgningen. Se tjeklisten her.
Sidst opdateret: 21.06.2019