Har du ansøgt om tilladelse til godskørsel for fremmed regning i varebil?
27.06.2019

Fra den 1. juli 2019 skal du være i besiddelse af en tilladelse til varebilskørsel, hvis du fortsat vil køre godskørsel for fremmed regning. Herunder kan du læse mere om Færdselsstyrelsens sagsbehandling samt om udstedelse af tilladelsen til godskørsel.

Den 1. juli 2019 træder nye regler for tilladelses- og uddannelseskrav på varebilsområdet i kraft.

De indebærer blandt andet, at virksomheder skal være i besiddelse af en tilladelse, hvis virksomheden efter den 1. juli fortsat skal køre godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg og fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.

Færdselsstyrelsen er i gang med at behandle de modtagne ansøgninger; i første omgang dem, som styrelsen har modtaget inden fristen den 1. april og dernæst dem, styrelsen har modtaget efter denne frist. Behandlingen sker i den rækkefølge, som ansøgningerne er modtaget.

Ansøgninger der er sendt inden den 1. april

Ansøgere, som har indsendt ansøgning om varebilstilladelse inden den 1. april, kan forvente, at deres ansøgning er færdigbehandlet før den 1. juli 2019 – såfremt både ansøger og transportleder opfylder kravene på ansøgningstidspunktet.

Ansøgere, der har indsendt ansøgning om varebilstilladelse inden den 1. april, men som ikke opfylder kravene på ansøgningstidspunktet, skal hurtigst muligt indsende den påkrævede dokumentation. Det betyder, at disse ansøgninger ikke kan forventes færdigbehandlet inden den 1. juli 2019.

Ansøgninger der er sendt efter den 1. april

Ansøgninger, der er indsendt til styrelsen efter den 1. april 2019 kan ikke forventes at være færdigbehandlet inden den 1. juli 2019. Det betyder, at virksomhederne ikke lovligt må udføre godskørsel for fremmed regning efter den 1. juli.

Efter denne dato er det altså ikke tilstrækkeligt at fremvise et bevis for gennemført varebilsvognmandsuddannelse, varebilschaufføruddannelse eller afgørelse om fritagelse fra uddannelseskravet samt dokumentation for en indsendt ansøgning om en varebilstilladelse.

For at køre lovlig godskørsel for fremmed regning, skal du have modtaget en tilladelse og foretaget de nødvendige registreringer, før godskørslen kan udføres efter de nye regler.

Tjek din e-boks

Færdselsstyrelsen har behandlet eller er fortsat i færd med at behandle de ansøgninger, der er indsendt senest den 1. april. De sager, hvor sagsbehandlingen først er påbegyndt ca. 14 dage før den 1. juli følges tæt for at sikre, at alle, der ved ansøgning den 1. april opfyldte kravene, får udstedt tilladelser til brug den 1. juli.

Det er vigtigt, at ansøgere tjekker deres e-boks, da Færdselsstyrelsen sender anmodninger om yderligere oplysninger og afgørelser om tilladelser til den ansøgende virksomheds e-boks.
Når virksomheden får godkendt ansøgningen, medfølger der et betalingslink. Først når betalingen for tilladelserne er modtaget, vil tilladelserne blive udstedt.

Der er fortsat mange ansøgninger modtaget senest 1. april, hvor et eller flere af kravene for at få udstedt en tilladelse ikke er opfyldt. Styrelsen fortsætter sagsbehandlingen snarest muligt efter den påkrævede dokumentation er modtaget.

Registrering to steder
Virksomheden skal både registrere den varebil, der skal køre godskørsel for fremmed regning og knytte en tilladelse til varebilen.
Når tilladelsen er udstedt, skal virksomheden via virk.dk registrere ved Færdselsstyrelsen, hvilken tilladelse der skal knyttes til en varebil. Ligeledes kan virksomhedens varebiler til vognmandskørsel (godskørsel for fremmed regning) først registreres ved en nummerpladeoperatør efter modtagelsen af tilladelsen, da den skal fremvises ved registreringen.

Manglende ansøgning?
Har en virksomhed ikke indsendt en ansøgning, skal man være opmærksom på, at der er flere krav, der skal opfyldes for at få udstedt en tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

Der er blandt andet krav vedrørende restancer og egenkapital. Det betyder, at man som virksomhed og transportleder skal være opmærksom på, om man har restancer til det offentlige, da man maksimalt må skylde 50.000 kr., samt at man får indsendt den korrekte dokumentation for den krævede egenkapital.

Styrelsen oplever, at mange ansøgere indsender et opstillet regnskab, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Regnskabet skal være revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Læs mere på varebilskrav.dk

Varebilskrav.dk kan du finde yderligere vejledning vedrørende mulighederne for at dokumentere egenkapitalen og læse mere om øvrige krav, der er for at kunne opnå en varebilstilladelse.
Mere information
Kontakt

Kontakt Færdselsstyrelsen 
Sidst opdateret: 27.06.2019