Ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
26.06.2019

Bekendtgørelsen ændres, så fodnoten til bekendtgørelsens titel indeholder en opdateret reference til et EU-direktiv.

Grundet direktiv 2018/1846/EU om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling er der behov for en opdatering af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Bekendtgørelsen bliver ændret sådan, at fodnoten til bekendtgørelsens titel indeholder en reference til direktiv 2018/1846/EU.

Sidst opdateret: 26.06.2019