Ændring af bekendtgørelse om rutekørsel
16.04.2019

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til ny ’bekendtgørelse om rutekørsel’ i høring med høringsfrist den 13. maj 2019. Udkastet indeholder bl.a. bestemmelser omkring hvilke oplysninger ansøger skal afgive, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel samt styrelsens tilsyn.

Udkastet til en ny bekendtgørelse om rutekørsel har baggrund i ændringen af Lov om trafikselskaber, som ændrer afstandskravet til fjernbuskørsel (Lov nr. 207 af 5. marts 2019).

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der:

  • angiver hvilke oplysninger ansøger skal afgive i forbindelse med ansøgning om en fjernbustilladelse.
  • angiver hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel.
  • beskriver Færdselsstyrelsens tilsyn med indehavere af en fjernbustilladelse.
  • muliggør ombytning af nuværende fjernbustilladelser til fjernbustilladelser efter de nye regler.

Høringsfristen er den 13. maj, og bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Læs udkastet til bekendtgørelsen på Høringsportalen.dk.
Kontakt
Specialkonsulent
Bettina Jakobsen
Sidst opdateret: 16.04.2019