Ændring af energi- og miljøkrav til taxier m.v.
11.02.2019

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. i høring. Der er høringsfrist den 7. marts 2019.

Med ændringen strammes energi- og miljøkravene til køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport eller erhvervsmæssig personbefordring, som følge af regeringens klimaudspil fra oktober 2018.

Det vil sige, at ændringen har betydning for førstegangsregistreringen af et køretøj til som bliver anvendt til erhvervsmæssig persontransport eller erhvervsmæssig personbefordring. Skærpelsen af energi- og miljøkravene gælder derfor de køretøjer, som bliver anvendt til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport, kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik (OST) eller kørsel for offentlig myndighed.

Udover energikravene bliver det nuværende minimumskrav strammet på Euro 6 til Euro 6b, jf. definitionerne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007.

Køretøjer der allerede har indgået en bindende købsaftale kan registreres i op til seks måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet og efter de energi- og miljøkrav, som var gældende på datoen for aftalens indgåelse.

Høringsfristen er den 7. marts 2019.

Læs mere om bekendtgørelsen på Høringsportalen.
Kontakt
Ingeniør
Jens Flies Vibert
Fuldmægtig
Lotte Bank Vester
Sidst opdateret: 11.02.2019