ADR-konventionen (ADR 2019) træder i kraft
19.12.2018

ADR-konventionen (ADR 2019) træder i kraft den 1. januar 2019 og skal anvendes senest den 30. juni 2019.

Vejtransport af farligt gods skal med visse undtagelser ske efter bestemmelserne i ADR-konventionen (ADR 2019).

ADR 2019 indføres ikke i Lovtidende, men bliver meddelt ved kundgørelse på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

ADR 2019 træder i kraft den 1. januar 2019, og kan anvendes fra denne dato. Overgangsbestemmelserne betyder dog, at ADR 2017 fortsat kan anvendes indtil den 30. juni 2019.

Færdselsstyrelsen har fået oversat ADR-konventionen (ADR 2019) til dansk.

Du kan læse ADR 2019 her.
Kontakt
AC-specialkonsulent
Charlotte Kryger Andersen
Sidst opdateret: 19.12.2018