Fjerde lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov er gennemført
05.12.2018

Færdselsstyrelsen har til den fjerde lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov modtaget ansøgninger fra 2.126 virksomheder om i alt 30.795 tilladelser. Vinderne af de 150 tilladelser er nu fundet. Der er også trukket 100 ansøgninger ud til ventelisten.

Som ved de tre første lodtrækninger foregik også den fjerde lodtrækning elektronisk og blev foretaget af en ekstern statsautoriseret revisor. 

Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail fra Færdselsstyrelsen om resultatet. 

Færdselsstyrelsen har nu begyndt behandlingen af de udtrukne ansøgninger. Styrelsen forventer, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for otte uger. 

Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis 
  • en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage, eller
  • en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen. 
Den femte lodtrækning finder sted den 27. februar 2019. Der kan ansøges om tilladelser i perioden 1. januar – 17. februar 2019.

Det har været et krav for at deltage i den seneste lodtrækning, at ansøgeren forud for lodtrækningen kunne dokumentere, at kravet til egenkapital til det ansøgte antal tilladelser var opfyldt. 

Der vil også i femte lodtrækningsrunde blive stillet krav om, at egenkapitalkravet skal dokumenteres inden lodtrækningen.

Sidst opdateret: 05.12.2018