Høring over ændret taxibekendtgørelse
15.06.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet opmærksom på en fejl i taxibekendtgørelsen vedrørende dokumentation for kravet til egenkapital. Ved ændringsbekendtgørelsen bliver fejlen rettet, ligesom en henvisning til den gamle taxilov også rettes, og der sker en præcisering i indledningen. Der er høringsfrist den 22. juni 2018.

Den hidtidige formulering i taxibekendtgørelsens § 3, nr. 1, om kravet til dokumentation for egenkapital stemmer ikke overens med bemærkningerne til forslaget til taxiloven. I den nuværende bekendtgørelse er der anført, at en årsrapport skal være underskrevet, mens der i bemærkningerne til forslaget til taxiloven er anført, at årsrapporten skal være revideret. Styrelsen har administreret i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget.

Det fremgår af taxilov.dk, at opfyldelse af kravet til egenkapital kan ske på grundlag af virksomhedens seneste årsrapport, som er gennemgået eller revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Der bliver endvidere foretaget en præcisering i bekendtgørelsens indledning, idet taxilovens § 34, stk. 2, er tilføjet, og en henvisning i bekendtgørelse til den gamle taxilov rettes.

Ændringen får ikke konsekvenser for allerede modtagne ansøgninger. Den ændrede bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2018.
Sidst opdateret: 27.09.2018