Anden lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov er gennemført
06.06.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgninger fra 3.049 virksomheder om i alt 44.372 tilladelser. Lodtrækningen er nu gennemført af en ekstern statsautoriseret revisor og modtagerne af de 150 tilladelser er nu fundet. Der er også trukket 50 ansøgninger ud til ventelisten.

Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail i virksomhedens e-boks fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om resultatet af deres ansøgning. Tilbagebetaling af afgiften vil ske inden udgangen af juni måned til den bankkonto, der er oplyst i ansøgningen.
    
Styrelsen begynder nu behandlingen af de udtrukne ansøgninger og det er forventet, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for 8 uger.

Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:
  • en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage, eller
  • en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen

Den tredje lodtrækning forventes at finde sted den 31. august 2018. Der kan ansøges om tilladelser i perioden 1. juli – 12. august 2018.

Proceduren for lodtrækning er ændret for de kommende lodtrækninger. Der skal ikke længere samtidig med ansøgningen betales afgift for det ansøgte antal tilladelser. Det er til gengæld et krav for at deltage i lodtrækningen, at ansøgeren dokumenterer at opfylde egenkapitalkravet i forhold til det ansøgte antal tilladelser.

Fra midten af juni kan man finde nærmere oplysninger om den ændrede procedure for lodtrækning på taxilov.dk.

Se resultatet og ventelisten på Taxilov.dk
Sidst opdateret: 27.09.2018