Ny bekendtgørelse om kombineret transport
30.05.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport. Bekendtgørelsen gennemfører dele af direktivet om kombineret godstransport, som ikke har været implementeret korrekt i dansk ret. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Bekendtgørelsen om visse former for kombineret godstransport er udarbejdet som følge af Kommissionens åbningsskrivelse af 15. februar 2017 om Danmarks manglende korrekte implementering af Rådets direktiv 92/106/EØF (kombineret godstransport).

Udover at bekendtgørelsen gengiver direktivets bestemmelser, fastsætter bekendtgørelsen bestemmelser om:
  • at transport af varer mellem medlemsstaterne er omfattet af definitionen af kombineret transport uagtet varernes oprindelse eller endelige destination
  • kørsel med tomme lasteenheder
  • at oplysningerne i transportdokumentet skal bekræftes ved stempling, som jernbane- eller havneadministrationerne foretager, eller at oplysninger skal bekræftes ved andet bevis.

Sidst opdateret: 27.09.2018