Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu gennemført første lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov
01.03.2018

Der er konstateret en stor interesse for at få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport efter den nye taxilov og styrelsen har modtaget ansøgninger fra 1.896 virksomheder om i alt 10.237 tilladelser. De første 200 tilladelser er nu udtrukket. Herudover er der udtrukket 200 ansøgninger til ventelisten.

Lodtrækningen om tilladelserne til erhvervsmæssig persontransport foregik elektronisk og blev foretaget af en ekstern statsautoriseret revisor.

Styrelsen begynder nu behandlingen af de udtrukne ansøgninger. Styrelsen forventer, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for 8 uger.

Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:

    en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage,
    en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen eller
    en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke får registreret biler til brug for udnyttelse af tilladelse senest to måneder efter udstedelsen.

Om kommende lodtrækninger
Den nye taxilov indeholder en overgangsordning, hvor der i 2018 kan blive udstedt 650 nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport med 200 tilladelser i første kvartal og 150 tilladelser i de efterfølgende tre kvartaler. I 2019 og 2020 kan der udstedes årligt 500 nye tilladelser fordelt med 125 tilladelser pr. kvartal.

Bliver der ansøgt om flere tilladelser end det fastsatte antal inden for et kvartal, vil fordelingen af tilladelser ske ved lodtrækning. En ansøger kan maksimalt ansøge om tildeling af 20 tilladelser pr. kvartal.

Den næste lodtrækning finder sted den 31. maj 2018. Der kan ansøges om tilladelser i perioden 1. april – 20. maj 2018.

Se resultatet på taxilov.dk
Sidst opdateret: 27.09.2018