Lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport
05.03.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdagede fredag den 2. marts, at ansøgninger fra syv virksomheder, der har ansøgt om i alt 13 tilladelser, ved en fejl ikke er indgået i den lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der fandt sted den 28. februar.

De syv virksomheder, hvis ansøgninger ikke kom med i lodtrækningen, blev fredag identificeret ved gennemgang af en systemfejlliste.
 
Ansvaret for fejlen ligger hos en underleverandør. Den pågældende underleverandør er nu taget af opgaven, og der er gennemført procedurer, der sikrer, at der ikke kan ske en tilsvarende fejl ved de kommende lodtrækninger.
 
Ansøgningerne fra de syv virksomheder vil blive overført til lodtrækningen for 2. kvartal 2018, der finder sted den 28. maj, hvor de vil deltage med dobbelt antal lodder. Virksomhederne vil samtidig kunne ansøge om op til 20 tilladelser som alle andre virksomheder.
 
Styrelsen har orienteret de syv virksomheder om fejlen.
Sidst opdateret: 27.09.2018