Høring over bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport
08.03.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ’bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport’. Udkastet implementerer dele af direktivet om kombineret godstransport. Udkastet er sendt i høring med høringsfrist den 5. april 2018.

Udkastet til bekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af Kommissionens åbningsskrivelse af 15. februar 2017 om Danmarks manglende korrekte implementering af Rådets direktiv 92/106/EØF (kombineret godstransport).

Udover at bekendtgørelsen gengiver direktivets bestemmelser, fastsætter udkastet til bekendtgørelse bestemmelser om:

  • at transport af varer mellem medlemsstaterne er omfattet af definitionen af kombineret transport uagtet varernes oprindelse eller endelige destination
  • kørsel med tomme lasteenheder
  • at oplysningerne i transportdokumentet skal bekræftes ved stempling, som jernbane- eller havneadministrationerne foretager, eller at oplysninger skal bekræftes ved andet bevis

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Udkastet til bekendtgørelsen kan læses via linket i højre kolonne.
Sidst opdateret: 27.09.2018