Stor interesse for tilladelser efter den nye taxilov
09.02.2018

Den nye taxilov har været gældende siden 1. januar 2018, og de foreløbige tal viser, at der er endog meget stor interesse for at erhverve de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der pr. 1. januar har erstattet de fire typer tilladelser (taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik) efter den gamle taxilov.

Pr. den 9. februar 2018 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget ansøgninger fra 1.269 virksomheder, der har søgt om i alt 4.974 tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Eftersom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ifølge taxiloven har mulighed for at udstede i alt 200 tilladelser i første kvartal og 150 tilladelse i de følgende tre kvartaler af året, så står det allerede nu klart, at der skal gennemføres lodtrækning mellem ansøgerne i første kvartal.

Dén lodtrækning vil finde sted den 28. februar og vil blive kontrolleret af en ekstern statsautoriseret revisor.

De ansøgere, der ved denne lodtrækning ikke får tildelt tilladelser, har mulighed for at søge igen i de efterfølgende kvartaler.

Styrelsen har desuden pr. dags dato modtaget 2340 ansøgninger om chaufførkort – nogenlunde ligeligt fordelt mellem fornyelser af førerkort fra chauffører, der i dag udfører erhvervsmæssig persontransport i bil, og ansøgninger fra nye chauffører.

Endelig har styrelsen modtaget 24 ansøgninger om oprettelse af kørselskontor.
Kontakt
Pressechef
Kim Voigt Østrøm
Sidst opdateret: 27.09.2018