Vejledning til erhvervslivet om Brexit

Storbritannien forlader EU den 12. april 2019, medmindre det britiske parlament og Europa-Parlamentet godkender udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU. I så fald træder Storbritannien ud af EU den 22. maj 2019.

Uagtet udfaldet, vil Brexit medføre ændringer i måden hvorpå vi samarbejder og handler med Storbritannien. Brexit kan derfor få konsekvenser for din virksomhed, hvis du i dag handler med Storbritannien.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdte derfor i samarbejde med Erhvervsstyrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informations- og dialogmøde om konsekvenserne af Brexit onsdag den 20. februar 2019. Informationsmødet var målrettet virksomheder og organisationer indenfor styrelsens ansvarsområde.


Alle oplæg fra informationsmødet ligger under 'informationsmøde' på Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Sidst opdateret: 01.04.2019