Vejledning til erhvervslivet om Brexit


Storbritannien meddelte den 29. marts 2017, at de ønsker at forlade EU-samarbejdet og forlader derfor officielt EU den 29. marts 2019. EU og Storbritannien forhandler på nuværende tidspunkt om vilkårene for Storbritanniens udtrædelse af EU og for det fremtidige samarbejde mellem Storbritannien og EU.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen følger den politiske udvikling tæt og vil snarligt afholde et åbent organisations- og virksomhedsrettet informationsmøde om konsekvenserne af Brexit. Informationsmødet vil være målrettet virksomheder og organisationer indenfor styrelsens ansvarsområde

Nærmere information om dette informationsmøde vil blive offentliggjort her på hjemmesiden hurtigst muligt i løbet af januar 2019. Det vil ligeledes være her, at information om dato, sted og tilmelding vil følge.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oprettet en funktionspostkasse, hvortil Brexit-relaterede spørgsmål indenfor styrelsens ansvarsområde kan indsendes. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os på brexit@tbst.dk.
Sidst opdateret: 22.02.2019