Vejledning til erhvervslivet om Brexit

Storbritannien forlader EU senest den 31. oktober 2019.

Brexit vil medføre ændringer i måden hvorpå, vi samarbejder og handler med Storbritannien, og Brexit kan derfor få konsekvenser for din virksomhed, hvis du i dag handler med Storbritannien. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdt derfor i samarbejde med Erhvervsstyrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informations- og dialogmøde om konsekvenserne af Brexit onsdag den 20. februar 2019. Informationsmødet var målrettet virksomheder og organisationer indenfor styrelsens ansvarsområde.


Alle oplæg fra informationsmødet ligger under 'informationsmøde' på Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Sidst opdateret: 04.09.2019