Aktiv information fra styrelsen

Færdselsstyrelsen ønsker at være åben og serviceorienteret. På vores hjemmeside kan du derfor følge med i, hvordan vi løser vores opgaver.

Vores retningslinjer for aktiv information
På Færdselsstyrelsens hjemmeside giver vi information om styrelsens opbygning og opgavevaretagelse, herunder de overordnede tilsyns- og reguleringsprincipper, som styrelsen arbejder efter, styrelsens resultatkontrakt med Transport- og Boligministeriet, årsrapporter og statistisk materiale.

Herudover tilbyder vi links til de regler, som styrelsen administrerer, til publikationer af redegørelser, rapporter og analyser indenfor styrelsens område samt links til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Transport- og Boligministeriet og øvrige styrelser, hvor det er relevant.

Vi bestræber os således på at offentliggøre vores arbejde og løbende vedligeholde hjemmesidens indhold, så det sikres, at informationerne på et hvert tidspunkt er retvisende.

Dokumenter med personfølsomt- og fortroligt indhold bliver naturligvis ikke offentliggjort på hjemmesiden.


Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?
Ifølge offentlighedsloven, lov nr. 606 af 12. juni 2013, der trådte i kraft den 1. januar 2014, skal forvaltningsmyndigheder fastsætte retningslinjer vedrørende den aktive informationspligt, der følger af loven (§17).

Mere information

Kapitel 3 om Aktiv Information m.v.

Offentlighedsloven

Sidst opdateret: 11.09.2019