Om hjemmesiden

Vi registrerer ingen persondata, der kan bruges til at identificere dig som person. Når du tilmelder dig vores tjenester som f.eks. nyhedsmails, gemmes kun de oplysninger du deler og de deles ikke med tredjepart.

For at kunne udvikle og forbedre vores hjemmeside, fører vi løbende statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden med cookies. En cookie er en passiv filtype og kan ikke indsamle oplysninger fra en brugers computer og den kan dermed heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer på computeren.

Hjemmesidens visuelle design er udformet ud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens grafiske linje og viser en ensartet og professionelt udtryk på tværs af vores digitale og analoge mediebrug, samt den samhørighed vi har med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vi anbefaler at besøge hjemmesiden fra desktop/PC, men den kan også vises på tablets/mobil, dog er det meget småt. Nogle af hjemmesiden funktioner (særligt pdf-blanketterne) vises ikke optimalt i browsere som Chrome, Firefox, Linux og Safari.

Webredaktionen
Opdatering af hjemmesidens indhold varetages af Færdselsstyrelsens webredaktører, der ledes af Direktionssekretariatet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Har du forslag til forbedringer eller finder en fejl på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Send en mail til:
redaktoer@fstyr.dk

Skriv i emnefeltet:
"Fejl/forslag til fstyr.dk".

Indsæt link:
I din mail beder vi dig indsætte et link til den side på hjemmesiden, hvor du oplevede en fejl eller har forslag til forbedringer.
Sidst opdateret: 15.02.2019