Lovgivning

Færdselsstyrelsens egen lovstofdatabase er en samling af de gældende regelskrifter, som styrelsen administrerer eller som i øvrigt er relevante for styrelsens arbejde. Databasen kan tilgås via nedenstående link.

Tilgå Færdselsstyrelsens egen lovstofdatabase her (nyt vindue).

De historiske regelskrifter kan du finde på retsinformation.dk (nyt vindue).
Sidst opdateret: 03.06.2019