Om Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen hører under Transport- og Boligministeriet. Styrelsen regulerer og fører tilsyn inden for færdselsområdet.

Færdselsstyrelsen består af cirka 140 medarbejdere fordelt i 11 faglige teams. Færdselsstyrelsen har ansvar for regulering og tilsyn på færdselsområdet, herunder for at bidrage til udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger, administrering af færdselslovens regler og behandling af generelle spørgsmål om de enkelte sagsområder.

Styrelsen har et tæt samarbejde med Rigspolitiet, politikredsene, Vejdirektoratet og transportbranchens organisationer.
Mere information
Oplæsning

Vil du have teksten på hjemmesiden læst op, kan du hente og installere en gratis fjernbetjening fra hjemmesiden www.adgangforalle.dk

Sidst opdateret: 02.01.2020