Regler om typegodkendelse

Alle motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil skal som hovedregel være typegodkendt eller godkendt ved syn, før man må køre i dem på de danske veje.

Køretøjer uden typegodkendelsespligt

Følgende køretøjer kan synes og tages i brug uden typegodkendelse:

 1. Personbiler til højst ni personer (føreren medregnet)

 2. Varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg)

 3. Motorcykler 

 4. Store knallerter 

 5. Traktorer 

 6. Motorredskaber 

 7. Påhængs- og campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser 

 8. Påhængsvogne til traktorer og motorredskaber 

 9. Andre påhængsredskaber end campingvogne 

 10. Blokvogne og mobilkraner 

 11. EF-typegodkendte personbiler til mere end 9 personer med en tilladt totalvægt på højest 3.500 kg


Køretøjer som er medtaget på ovenstående liste og som ikke er typegodkendt, kan synes på basis af et af følgende dokumenter:

 • Data-erklæring - udstedes af køretøjsfabrikanten, dennes repræsentant(er), eller et anerkendt prøvningslaboratorium.

 • EU-overensstemmelsesattest (CoC) - udstedes af køretøjsfabrikanten.

 • Oplysninger fra køretøjsfabrikanten.

Det er ikke alle dokumenttyper der er gyldige til alle køretøjstyper. Det kan du læse mere om i "Vejledning om syn af køretøjer" afsnit 14.02.2.

Ved import af brugt person- og varebil, motorcykel eller påhængs- og campingvogn er der nogle lempelser, når det drejer sig om dokumentation af, om køretøjet opfylder de regler, som gælder i Danmark. Dette gælder bl.a. for køretøjer, som har været registreret mindst tre måneder i et EU-land eller EØS-land (Norge, Island, eller Lichtenstein) eller Schweiz. Reglerne er nærmere forklaret i "Vejledning om syn af køretøjer" afsnit 14.02.2.

Forskellige former for typegodkendelser

Der findes fire forskellige former af typegodkendelser, og hvilken godkendelse, man skal bruge, afhænger bl.a. af, om man kun skal have godkendt et enkelt køretøj eller en hel serie. Indehaveren af en godkendelse har pligt til at oplyse Færdselsstyrelsen om ændringer på køretøjet, som kan have betydning for godkendelsen.

 1. Anmeldt EF-typegodkendelse (E-godkendelse), omfatter flere ens, seriefremstillede, komplette køretøjer, hvor køretøjet i sin helhed er EF-typegodkendt. Godkendelsen kan kun ske på baggrund af anmeldelse.

 2. Typegodkendelse (T-godkendelse), omfatter flere ens, seriefremstillede, ukomplette køretøjer (chassiser) hvor det ikke-færdigopbyggede køretøj er EF-typegodkendt. Godkendelsen kan ske på baggrund af enten en ansøgning eller en anmeldelse. 

 3. Godkendelseserklæring (G-erklæring), omfatter et enkelt chassis. Godkendelsen kan ske på baggrund af enten en ansøgning eller en anmeldelse. 

 4. Bremsedataerklæring (B-erklæring), omfatter flere komplette og/eller ukomplette EF-typegodkendte køretøjer med identisk bremsesystem. Godkendelsen kan kun ske på baggrund af anmeldelse og der kan ikke foretages ændringer i en udstedt godkendelse.

Alle kan ansøge om godkendelse af et enkelt køretøj (G-erklæring). Udstedelse af alle øvrige godkendelsestyper kan kun foretages af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentanter.

Tidligere fandtes desuden standardtypegodkendelse (S- og A-godkendelse), som omfattede flere ens, seriefremstillede, komplette køretøjer. Brugen af de udstedte standardtypegodkendelser er ophørt, hvorfor disse kun ses på allerede registrerede køretøjer (undtaget er dog udstedte standardtypegodkendelser til campingvogne og andre registreringspligtige påhængsredskaber som kan anvendes frem til 29. okt. 2015).

De samlede regler om godkendelse af køretøjer kan findes i Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Sidst opdateret: 06.12.2019