Tempo 100 busser

Her kan du finde information om Tempo 100-busser.

Den 15. marts 2018 trådte Færdselsstyrelsens meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 2008 i kraft. Under ”Mere information” i boksen til højre er der link til meddelelsen.

Meddelelsen giver oplysninger om Tempo 100-ordningen til brug ved Tempo 100-synet hos synsvirksomheden og ved registreringen til Tempo 100-kørsel af fabriksnye, EU-typegodkendte busser hos forhandlere, der er Motorstyrelsens nummerpladeoperatør.

Den 15. marts 2018 trådte bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus nr. 200 af 12/03/2018 i kraft. Under ”Mere information” i boksen til højre er der link til bekendtgørelsen. Med ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse ophæves samtidigt den gamle bekendtgørelse nr. 677 af 21/05/2015 om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej. Busser, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, må køre med op til 100 km i timen på motorveje.

For busser, der ikke lever op til kravene til Tempo 100-kørsel, vil hastighedsgrænsen fortsat være 80 km i timen på motorveje og på andre veje end motorveje.

Busser må i forbindelse med Tempo 100-kørsel ikke være tilkoblet et påhængskøretøj.

Busser, der er tilkoblet et registreringspligtigt påhængskøretøj, må køre med op til 80 km i timen på motorveje og op til 70 km i timen på andre veje end motorveje. De her anførte hastighedsbestemmelser gælder også, selvom både bus og påhængskøretøj er registreret til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregisteret (DMR) og udstyret med Tempo 100-mærke.

Blandt de betingelser, der skal være opfyldt, er, at bussen skal være godkendt og registreret i DMR til Tempo 100-kørsel, og at bussen skal være forsynet med et dansk Tempo 100-mærke, der er synligt lige bagfra, medmindre bussen er EU-typegodkendt. Kravet om Tempo 100-registrering i DMR gælder dog ikke for udenlandsk registrerede busser.

Som noget nyt gælder, at EU-typegodkendte busser af klasse III eller klasse B, der er kendetegnet ved, at de ikke er konstrueret til at befordre stående passagerer, per definition opfylder betingelserne for Tempo 100-godkendelse i Danmark. Danske klasse III- og Klasse B-busser må anvendes til Tempo 100-kørsel, når de er registreret til Tempo 100-kørsel i DMR. Registreringen i DMR skal foretages i forbindelse med bussens første registrering i DMR og for allerede registrerede danske busser senest ved tidspunktet for næstkommende periodiske syn. Registreringen kan ske i forbindelse med et registreringssyn hos synsvirksomheden og for fabriksnye busser også ved registreringen 1. gang i DMR hos forhandlere, der er nummerpladeoperatør.

I forbindelse med godkendelsen ved syn af en udenlandsk registreret bus til Tempo 100-kørsel udsteder synsvirksomheden en Tempo 100-godkendelsesattest. Attesten skal medbringes under Tempo 100-kørsel i Danmark og anvendes som dokumentation for godkendelsen.

Under 'Mere information' i boksen til højre er der links til virk.dk. Som synsvirksomhed finder du den elektroniske blanket, der skal anvendes i forbindelse med udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattesten til udenlandsk registrerede busser.

De udstedte Tempo 100-godkendelsesattester bliver automatisk overført til Færdselsstyrelsens Dokumentportal. Her kan bussens godkendelsesattest ses og udskrives, når stelnummeret oplyses. Det kræver login med NemID.

Der udstedes ikke en Tempo 100-godkendelsesattest til danske busser, som registreres til Tempo 100-kørsel i DMR.

Synsvirksomheden udleverer et Tempo 100-mærke til busser, som ikke er EU-typegodkendte, der godkendes til Tempo 100-kørsel. Der må udleveres et Tempo 100-mærke til erstatning for et beskadiget mærke på en bus, som er godkendt til Tempo 100-kørsel, hvis det beskadigede mærke er fjernet fra bussen. Der udleveres ikke erstatningsmærke til busser, der er EU-typegodkendte.

Udenlandsk registrerede busser kan også godkendes af danske synsvirksomheder til Tempo 100-kørsel i Danmark, uden at bussen forinden fremstilles til et Tempo 100-syn hos synsvirksomheden. Når synsvirksomheden har modtaget den krævede dokumentation for opfyldelse af de tekniske krav, udsteder og udleverer synvirksomheden en Tempo 100-godkendelsesattest. Attesten medbringes under Tempo 100-kørslen og anvendes som dokumentation for godkendelsen. Der udleveres også et Tempo 100-mærke til montering bagpå bussen, medmindre bussen er EU-typegodkendt.

For dansk-registrerede, EU-typegodkendte busser, som ønskes godkendt og registreret til Tempo 100-kørsel i Danmark, kan den registrerede ejer indtil den 1. marts 2019 rette henvendelse på mail til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk og anmode om, at Færdselsstyrelsen foretager Tempo 100-registreringen i DMR, uden at bussen forinden synes og godkendes af en synsvirksomhed. I meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 2008 kan du læse mere om muligheden og om hvilke oplysninger og former for dokumentation, der skal medsendes til anmodningen.
Kontakt

 Færdselsstyrelsen
Mere information
Virk.dk - udenlandske busser
Bemærk: du skal have en digital signatur til virk.dk.
Læs mere under 'spørgsmål og svar' herunder om Tempo 100 påhængskøretøjer.

Meddelelse nr. 2008
Bekendtgørelse nr. 200 af 12.03.2018

Find køretøj i Køretøjsregistret

Færdselsstyrelsens dokumentportal (log in med NemID)
Sidst opdateret: 07.01.2019