Hvordan får jeg godkendt en brugt bil fra udlandet?

SVAR:


Er der noget, jeg skal være opmærksom på, når jeg køber en brugt bil i udlandet?

Når en brugt bil fra udlandet skal godkendes i Danmark, kræves det, at bilen overholder de danske regler. Det er bilens alder (første registreringsdato), der bestemmer hvilke regler, der gælder. Der er flere forskellige situationer, som du kan se i det følgende.

Biler der har EF-typegodkendelse
Hvis bilen har en EF-typegodkendelse, kan bilen umiddelbart godkendes i Danmark, hvis den ikke er ombygget. EF-typegodkendte biler kan kendes på et EF-typegodkendelsesnummer angivet på mærkepladen (oftest i motorrummet). Et eksempel på et EF-godkendelsesnummer kan være: e3*2001/116*0153*00. Godkendelsesnummeret vil indeholde cifferrækkefølgen 2001/116, 98/14 eller 93/81. Personbiler begyndte at kunne få EF-typegodkendelse i 1993, og fra 1998 har i praksis næsten alle personbiler, der markedsføres i Europa, en EF-typegodkendelse. Ganske specielle biler, der er godkendt rundt omkring i Europa, har dog ikke altid en EF-typegodkendelse.

Forenklet praksis
I de fleste andre tilfælde vil en brugt importeret person- eller varebil kunne godkendes efter forenklet praksis, hvor der kun er ganske få ting, som man skal være opmærksom på. Forenklet praksis gælder for biler, der opfylder alle de følgende krav:

• Bilen er ældre end 1. januar 1998 (gælder for personbiler, men ikke for varebiler)
• Bilen har været registreret mindst tre måneder i et EF- eller EØS-land eller Schweiz
• Bilen er masseproduceret (over 1000 stk. pr. år)
• Bilen er ikke ombygget

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på for biler på forenklet praksis?
Du skal især være opmærksom på bilens miljønorm.

På visse benzinbiler var der allerede fra 1. oktober 1989 krav om katalysator i Danmark, mens kravet først gjaldt generelt i EU fra 1. januar 1993. Der er også skærpede krav for dieselbilers udstødning.

For personbiler gælder ovennævnte krav fra disse datoer i Danmark:

bil m. motor > 2000 cm3 1. oktober 1989
bil m. motor ≤ 2000 cm3 1. oktober 1990


Fra disse datoer skal benzinbiler have det, der kaldes en reguleret 3-vejs katalysator. En sådan katalysator fjerner ca. 90 % af de skadelige stoffer HC, NOx og CO. Kun biler med elektronisk indsprøjtningssystem kan have en reguleret katalysator.

For dieselbiler er der også skærpede krav til emissionerne fra ovenstående datoer. Da man ikke på dieselbiler umiddelbart kan se om de opfylder kravene, skal der fremlægges dokumentation for, at bilen lever op til de skærpede krav (Euro-norm, afhængig af bilens alder).

Udover ovenstående om miljønorm skal man være opmærksom på, at ældre udenlandske biler bl.a. kan mangle sideblinklygter (uanset alder) og sikkerhedsseler på bagsædet (krav for personbiler nyere end 1. april 1988).

De særlige regler om brugt importerede køretøjer findes i Vejledning om syn af køretøjer afsnit 14.02.2.

Biler, der ikke har EF-typetypegodkendelse og ej heller kan godkendes på forenklet praksis
Hvis bilen ikke kommer ind under reglerne om biler med EF-typegodkendelse eller på forenklet praksis, skal der i stedet skaffes en dataerklæring, der viser, at bilen opfylder de danske krav. Dataerklæringen er en formular, der hentes på Færdselsstyrelsens hjemmeside (dataerklæringer kan du finde under blanketter), og den skal udfyldes af bilfabrikanten, en repræsentant for bilfabrikanten (den officielle importør af mærket) eller af et anerkendt prøvningslaboratorium. De skriver under på, at bilen opfylder de i Danmark gældende regler, og dataerklæringen medbringes ved bilens første syn i Danmark. Hvis bilen ikke opfylder de i Danmark gældende regler, vil de naturligvis ikke kunne underskrive en dataerklæring, og bilen vil derfor ikke kunne godkendes i Danmark.

Er kravene de samme i EU?
Nej – kravene i udlandet kan være forskellige fra de danske krav – også indenfor EU. De enkelte EU-lande har lov til at have lempeligere regler for sine biler. Det betyder, at hvis man køber en bil i udlandet, der er godkendt lokalt efter lempeligere regler, kan man risikere, at bilen ikke kan godkendes i Danmark. Det vil især dreje sig om biler, der er fremstillet i små serier, kitcars eller biler der er ombygget (se længere nede).

Min bil er flyttegods - er der særlige regler for den?
For biler, der bringes til Danmark som flyttegods, gælder særlige regler. De kan godkendes under den forenklede praksis uden, at de tidligere har været indregistreret i et EF- eller EØS-land eller i Schweiz, og uden at de er EF-typegodkendte. De kan altså være fra f.eks. USA.

Flyttegodsbiler skal ikke opfylde kravet om reguleret katalysator, men kan i stedet være monteret med en ureguleret katalysator, som kan eftermonteres på biler med karburator. En ureguleret katalysator er ca. halvt så effektiv som en reguleret katalysator.

For at en bil kan betragtes som flyttegods, skal man have boet i udlandet mindst et år, og man skal have ejet bilen i udlandet i mindst et halvt år, før man er rejst hjem til Danmark.

Er det muligt at få dispensation, hvis bilen ikke har katalysator?
Nej. Der gives ikke dispensation fra kravet om reguleret 3-vejskatalysator (bortset fra flyttegodsbiler – se ovenfor).

Hvad, hvis bilen er ombygget?
Hvis den brugt importerede bil er ombygget, skal der fremlægges samme dokumentation for ombygningen som for en tilsvarende dansk bil, der er ombygget. Dette gælder uanset, at man eventuelt kan se i den udenlandske registreringsattest, at bilen er godkendt med ombygningen i sit hjemland.

Kravene i udlandet til køresikkerhed, kollisionssikkerhed, luftforurening, støj, mv. er nemlig ikke nødvendigvis de samme som de danske krav.

Kan jeg få godkendt en kitcar fra udlandet?
Kitcars (hjemmebyggede biler) og lignende kan i praksis ikke godkendes i Danmark, da de danske regler om sikkerhed og miljø er de samme, uanset om bilen er masseproduceret eller fremstillet i få eller et enkelt eksemplar. Dog gælder der lempede regler for biler fremstillet i små serier af en egentlig køretøjsfabrikant.

Kitcars vil i praksis dumpe på, at der ikke er udført den nødvendige kollisionstest, og oftest ej heller de nødvendige emissionsmålinger.

Hvad hvis bilen er godkendt ved periodisk syn i udlandet?
Hvis en bil er indført brugt fra udlandet, og der er dokumentation for, at bilen er godkendt ved et syn i et EU- eller EØS-land inden for den periode, der gælder for den pågældende køretøjskategori (person- og varebiler 4+2+2+.., lastbiler 1+1+1+.. osv.), skal synsvirksomheden kun kontrollere, at bilens konstruktion og udstyr opfylder gældende bestemmelser.

Der må således ikke foretages systematisk kontrol for slidbetingede fejl og mangler.

Synsvirksomheden kan tilbyde fremstilleren et almindeligt syn med den virkning, at bilen først indkaldes 2 år fra den aktuelle synsdato (for almindelig person- og varebil).

Sidst opdateret: 02.03.2017