Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport.

Vejledningen redegør for de betingelser, der skal være opfyldt for, at særtransporter er omfattet af særtransportbekendtgørelsen.

Desuden indeholder vejledningen en redegørelse for grundlæggende begreber, som ”nødvendigt”, ”udeleligt” og ”ét stykke gods”. Ligesom vejledningen redegør for den rimelighedsvurdering, som politiet skal foretage, når de skal vurdere, om, der kan gives en tilladelse til særtransport.
Sidst opdateret: 03.07.2019