Reguleringen af færdslen

Færdselsstyrelsen har netop udstedt en ny bekendtgørelse, som giver mulighed for at anvende de såkaldte trafikofficials og race marshalls til at regulere færdslen ved større sports- og kulturarrangementer.

Hidtil har trafikofficials og race marchalls kun kunne anvendes under Danmarks Idrætsforbund, men den nye bekendtgørelse udvider altså anvendelsen til samtlige større sports- og kulturarrangementer.

Derudover er bekendtgørelsen i store træk en videreførelse af de eksisterende regler på området, der bl.a. omfatter regler for ”visse myndigheders” (f.eks. forsvaret og skatteforvaltningen) regulering af færdsel. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere reglerne for kurser i færdselsregulering.
Sidst opdateret: 06.12.2019