Vejledning om syn af køretøjer

I denne vejledning kan du finde alle krav, som stilles til køretøjer. Vejledningen er en kommenteret udgave af "Detailforskrifter for Køretøjer" med overgangsbestemmelser.

Den seneste udgave af "Vejledning om syn af køretøjer" er November 2019, og den er gældende fra 1. november 2019.

Ændringerne i forhold til den forrige udgave (Januar 2018) kan ses nedenfor.

Det er seneste version af "Vejledning om syn af køretøjer", der som udgangspunkt benyttes som grundlag for afgørelser i en synsvirksomhed.

Desuden kan du finde Færdselsstyrelsens guide til syn efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. Formålet er, at synsguiden kan anvendes af de synsvirksomheder, der ønsker vejledning i brugen af de nye EU-regler.


Sidst opdateret: 24.10.2019