Forsøgsordninger for små motoriserede køretøjer

Over de seneste år er en række nye små motoriserede køretøjer blevet introduceret på det danske marked, som ikke er omfattet af de gældende regler i færdselsloven. Det er der nu lavet om på, da Færdselsstyrelsen gennem en række forsøgsordninger indfører regler for anvendelse af køretøjerne.

Forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer skal sikre en større fleksibilitet og mulighed for, at nye og grønnere transportformer kan vinde frem. Læs mere om de forskellige forsøgsordninger i menuen til venstre.

Evaluering af forsøgsordningerne

Forsøgsordningerne bliver årligt evalueret af Færdselsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder, så udviklingen løbende kan følges. Følgende tre initiativer evalueres:
  • Registrering af eventuelle ulykker:
    Politiets bilinspektører registrer, hvorvidt små motoriserede køretøjer har været involveret ved alvorlige færdselsulykker. Vagtcentralen skal fx indberette alle færdselsulykker, som har involveret små motoriserede køretøjer til Rigspolitiet, der fører en særskilt statistik. Derudover har Rigspolitiet og Vejdirektoratet suppleret kategorierne i Danmarks officielle ulykkesstatistik til at kunne registrere alle ulykker med de nye køretøjer.

  • Brug og udbredelse:
    Færdselsstyrelsen vil undersøge udbredelsen og brugen af de nye køretøjer et år efter lovliggørelsen.

  • Kortlægning af ulykker:
    Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitet vil blandt andet undersøge, hvor mange og hvilke ulykker de nye køretøjer eventuelt er involveret i og vil desuden belyse mulige mørketal i ulykkesstatistikken.

Læs første evaluering af forsøgsordninger for små motoriserede køretøjer.

Evalueringen af forsøgsordningerne er blandt andet baseret på en undersøgelse af adfærds- og sikkerhedsmæssige aspekter foretaget af Via Trafik.

Sidst opdateret: 27.02.2020