Dispensationer for restkøretøjer

Læs om dispensationspraksis i forbindelse med skærpede EU-direktiver (restkøretøjer).
Information om og betingelser for dispensation i forbindelse med skærpede EU-regler.

Om restkøretøjer
Restkøretøjer er: ethvert nyt køretøj, som indgår i en lagerbeholdning, der ikke kan gøres tilgængelig på markedet, registreres eller tages i brug på grund af ikrafttrædelse af nye tekniske krav, som det ikke er godkendt til.

I følge EU Direktiv 2007/46, EU Forordning 167/2013 og EU Forordning 168/2013, kan medlemsstaterne give dispensation til registrering af restkøretøjer, efter nogle nærmere angivne retningslinjer.

Dispensationen er national og kan ikke nødvendigvis overføres til andre EU-lande.

I kolonnen til højre findes vejledning og Excel-filer til stelnummerliste, som skal anvendes ved ansøgning om restkøretøjer.

Aktuelt

Dispensation for krav om angivelse af CO2-emission og brændstofforbrug for tunge køretøjer (VECTO)
Kravene er gældende for tunge køretøjer pr. 1. juli 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. juli 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. januar 2021

Dispensation for luftforurening - Euronorm 6d-TEMP-EVAP-ISC for lette personbiler og erhvervskøretøjer
Kravene er gældende for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer pr. 1. september 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. september 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2021

Dispensation for luftforurening - Euronorm 6d-TEMP for N1, Gruppe III samt N2

Kravene er gældende N1, gruppe III samt N2 pr. 1. september 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. september 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2021

Dispensation for luftforurening - Euro VI-D for tunge køretøjer
Kravene er gældende for tunge køretøjer pr. 1. september 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. september 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2021

Dispensation for luftforurening og skærpede energiforbrugsværdier - Euro 6C og WLTP for varebiler (N1 klasse 2 og 3) og personbiler (M1) med batteri på ren el
Kravene er gældende for varebiler og personbiler med elbatteri pr. 1. september 2019, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • For færdigbyggede køretøjer: Senest 1. september 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2021
Dispensation for fodgængerbeskyttelse for biler fase 2 (M1 og N1 klasse)

Kravene er gældende for nye biler pr. 24. august 2019 jf. fororddning 78/2009 artikel 9 stk. 8 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:

 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest den 24. august 2020
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest den 24. februar 2021
Dispensation for AEBS og rullemodstand for dæk af type C1 og C2 for busser og lastbiler (klasse M2, M3, N2, N3 og O
Kravene er gældende for nye køretøjer i klasse M2, M3, N2, N3 og O pr. den 1. november 2018, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. november 2019
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. maj 2020

Dispensation for skærpede sikkerhedskrav for traktorer
Kravene er gældende for nye traktorer pr. den 1. januar 2019 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frister:
 • Færdigopbyggede køretøjer: Senest 31. december 2020
 • Trinvis færdigopbyggede køretøjer: Senest 30. juni 2021

Dispensation for luftforurening og skærpede energiforbrugsværdier – Euro 6C og WLTP for personbiler og varebiler (M1 og M2 samt N1 klasse 1)
Kravene er gældende for nye personbiler og varebiler pr. den 1. september 2018, og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. september 2019
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. marts 2020

Dispensation for fodgængerbeskyttelse for biler (M1 og N1 klasse)
Kravene er gældende for nye biler pr. den 24. februar 2018 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 24. februar 2019
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 24. august 2019

Dispensation for luftforurening og skærpede sikkerhedskrav - Euro 4 for knallerter
Kravene er gældende for nye knallerter pr. den 1. januar 2018 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frist:
 • Senest 31. december 2019

Dispensation for luftforurening og skærpede sikkerhedskrav for Traktorer
Kravene er gældende for nye traktorer pr. den 1. januar 2018 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende frister:
 • Færdigopbyggede køretøjer: Senest 31. december 2019
 • Trinvis færdigopbyggede køretøjer: Senest 30. juni 2020

Dispensation for emissionsgrænseværdi – GWP værdi på drivhusgasser i airconditionanlæg for biler ( M1 og N1 klasse 1)

Kravene er gældende for nye biler i kategori M1 og N1 klasse 1, pr. den 1. januar 2017 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende tidsfrister:

 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. januar 2018
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. juli 2018

 

Dispensation for emissionsgrænseværdi – Euro 6C for lastbiler og busser

Kravene er gældende for nye lastbiler og busser pr. den 1. januar 2017 og restkøretøjerne skal være registreret indenfor følgende tidsfrister:

 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. januar 2018
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. juni 2018

Dispensation for luftforurening og skærpede sikkerhedskrav - Euro 4 og ABS for motorcykler

Ved syn af køretøjer på stelnummerlisten for ”Motorcykler”, der ikke lever op til Euro 4, skal der i DMR sættes kryds i feltet ”Dispensation luftforurening”, og i ”Dokumentationsreference” skrives der ”Restkøretøj Euro 3”.

For 2-hjulede motorcykler, hvor der er kryds i søjlen med ”Skærpede sikkerhedskrav (ABS eller kombinationsbremsesystem)”, skal der i DMR sættes kryds i feltet ”Dispensation kollisionssikkerhed”, og i ”Dokumentationsreferencen” skrives der ”Restkøretøj uden ABS/kombinationsbremse”.

Kravene er gældende for nye motorcykler pr. den 1. januar 2017, og restkøretøjerne skal være registreret senest 1. januar 2019.


Dispensation for emissionsgrænseværdi - Fase III-B for traktorer
Kravene er gældende for nye traktorer pr. den 1. oktober 2016 og restkøretøjerne skal være registreret/ibrugtaget indenfor følgende tidsfrister:
 • For færdigopbyggede køretøjer: Senest 1. oktober 2018
 • For trinvist opbyggede køretøjer: Senest 1. april 2019

Dispensation for luftforurening - Euro 6 for varebiler
Kravene om Euro 6 er gældende for nye biler pr. 1. september 2016, og restkøretøjerne skal være registreret senest 1. september 2017.
Sidst opdateret: 23.12.2019