Dispensationer for biler til erhvervsmæssig persontransport

Læs mere om hvilke biler til erhvervsmæssig persontransport, der har fået dispensation fra de tekniske krav.

Om dispensationer til biler til erhvervsmæssig persontransport
Nedenstående biler har fået dispensation fra regler i bekendtgørelse nr. 1628 af 19. december 2017 om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport eller bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv.

Læs mere om, hvilke regler der er dispenseret fra under den enkelte dispensation.

Aktuelt

Dispensation til at de 100 Toyota Mirai, der fremgår af nedenstående stelnummerliste, kan godkendes til taxikørsel på trods af et reduceret sædeantal. Der er dispenseret i forhold til §3 i bekendtgørelse nr. 1628 af 19. december 2017 om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport.
Sidst opdateret: 01.10.2019