Detailforskrifter for Køretøjer

I 'Detailforskrifter for Køretøjer' kan du finde alle krav, som stilles til nye motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer her til.

Den gældende version af Detailforskrifter for Køretøjer 2017 træder i kraft d. 1. januar 2017 og du finder den under 'Kviklinks'.

Ældre versioner af detailforskrifter for køretøjer kan findes på www.retsinformation.dk
Man skal finde bestemmelserne for f.eks. den bil, man har, efter tidspunktet for 1. registrering af bilen. Biler registreret 1. gang mellem 1. april 2006 og 31. marts 2007, skal opfylde bestemmelserne i 'Detailforskrifter for Køretøjer 2006'.

Detailforskrifter for Køretøjer 2017 findes også i en kommenteret udgave med overgangsbestemmelser på siden "Vejledning om syn af køretøjer". Vejledningen indeholder således regler om alle køretøjer uanset alder.

Køb i trykt version
Detailforskrifter for Køretøjer 2017 kan købes i trykt udgave hos Schultz' boghandel.

Vejledning om syn af køretøjer kan købes i trykt udgave hos Mercoprint, www.mercoprint.dk, hb@mercoprint.dk eller F.J. Offset, fjoffset@get2net.dk.

Det engelske forlag www.selectregs.com har på eget initiativ lavet en engelsk oversættelse af Detailforskrifter for Køretøjer 2017. Færdselsstyrelsen har ikke medvirket ved oversættelsen og tager forbehold for om indholdet er korrekt.

Kviklinks

De til enhver tid gældende "Detailforskrifter for køretøjer" findes her:

Detailforskrifter for Køretøjer 2017

Sidst opdateret: 30.08.2019