Prøvningsinstanser

En prøvningsinstans er en virksomhed, som Færdselsstyrelsen har godkendt til at udføre prøvninger og kalibreringer eller udarbejde anvisninger, beregninger, vurderinger, rapporter og lignende som dokumentation for opfyldelse af visse krav i regler om køretøjer på færdselslovens område.

En virksomhed, der ønsker at blive godkendt som prøvningsinstans, må indledningsvis gøre sig klart, hvilken del af det køretøjstekniske område, den ønsker at opnå godkendelse til at afprøve/vurdere. Det kunne f. eks. være anerkendelse til at teste lygter på motorcykler, eller til at lave bremseberegninger for påhængsvogne. Inden for dette område vil det være prøvningsinstansens opgave af fastslå, om køretøjet eller dets udstyr lever op til gældende regler og tekniske standarder.

Hvis virksomheden opnår godkendelse som prøvningsinstans hos Færdselsstyrelsen, vil det medføre, at danske myndigheder og synshaller mv. vil anerkende de rapporter, som prøvningsinstansen har udstedt inden for det pågældende køretekniske område.

Færdselsstyrelsens godkendelse giver derimod ikke sikkerhed for, at attester mv., som prøvningsinstansen udarbejder, vil blive anerkendt i andre lande. En prøvningsvirksomhed, der ønsker at sælge sine ydelser i udlandet, eller som har kunder, der skal anvende prøvningsattesten i udlandet, bør derfor overveje at blive akkrediteret hos DANAK eller et lignende akkrediteringsorgan, fremfor at søge om national godkendelse som prøvningsinstans hos Færdselsstyrelsen.

Reglerne for at opnå Færdselsstyrelsens godkendelse som prøvningsinstans fremgår af bekendtgørelsens kapitel 2. Virksomheden skal bl.a. dokumentere, at den anvender et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt og kontrolleret af en af Færdselsstyrelsen godkendt kontrolinstans. Inden en virksomhed søger om godkendelse som prøvningsinstans, bør den følgelig udvælge og kontakte en godkendt kontrolinstans, som den ønsker at samarbejde med.

Godkendte prøvningsinstanser

Firma
Kontakt
Områder
AutoConsult


 
www.autoconsult.dk


 
 • Anbringelse af bagerste nummerplade
 • Afprøvning af påbudt mærkning af biler og påhængskøretøjer hertil
 • Kørselsstøjmåling bil
 • Standstøjsmåling bil
 • Kørselsstøjmåling motorcykel
 • Standstøjsmåling motorcykel
 • 7m standstøjsmåling
 • Dokumentation for brændstofforbrug
 • Afskærmning bagtil mod underkøring
 • Mekanisk prøvning af pedaler ved kørelærerens plads i bil til øvelseskørsel
 • Vejning af køretøjer
 • Udstedelse af data-erklæring til personbil M1, varebil N1, to- og trehjulet motorcykel, stor knallert, påhængskøretøjer indtil 3500 kg, hjultraktor og terminaltraktor
 • Afprøvning af bremsepræstation personbil og varebil
 • Afprøvning af bremsepræstation på busser, vare- og lastbiler samt påhængskøretøjer hertil
 • Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog
 • Ombygning af VW Type 1 til buggy eller lignende
 • Montering af sidevogn på motorcykel
 • Test af køreegenskaber på motorcykel
 • Ændring af ramme
 • Test af selefastgørelsespunkter / Eftermonterede sikkerhedsseler
 • Replicabiler
 • Ombygning til rustvogn
 • Udskiftning af forgaffel og baggaffel på motorcykler
 • Effektmåling på motorcykler
 • Effektmåling i rullefelt af ibrugtagne person- og varebiler
 • Kontrol og afprøvning af ibrugtagne person- og varebiler i forhold til:
  • A. Motoreffektforøgelser
  • B. Topfartforøgelse eller ændring af topfartbegrænsning
  • C. Udskiftning af hjul
  • D. Udskiftning af fjedre, støddæmpere og krængningsstabilisator
  • E. Udskiftning af bremsesystem
  • F. Udskiftning af hjulophæng
  • G. Ændring af karrosseri eller chassisramme
  • H. Udskiftning af rat
  • K. Sammensat bil
 • Kontrol og afprøvning af ibrugtagne tohjulede motorcykler i forhold til:
  • A. Motoreffektforøgelser
  • B. Topfartforøgelse eller ændring af topfartbegrænsning
  • C. Udskiftning af hjul
  • D. Udskiftning af fjedre og støddæmpere
  • E. Udskiftning af bremsesystem
  • I. Sammensat motorcykel
Test-Tech-Syd  www.test-tech.dk
 • Udskiftning af forgaffel og baggaffel på motorcykler

Sidst opdateret: 26.08.2019