Prøvnings- og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Trafik- og Byggestyrelsen har den 1. juli 2016 udstedt regler for prøvnings- og kontrolinstanser på Færdselsstyrelsens område.

Prøvningsinstanserne kan udføre prøvninger af samt udarbejde dokumentation for, at køretøjer og køretøjsdele lever op til visse tekniske krav inden for færdselslovens område. Tidligere blev denne opgave varetaget af anerkendte prøvningslaboratorier, og disse kan fortsat varetage deres opgaver frem til den 1. juli 2018.

Kvaliteten af prøvningsinstansernes arbejde sikres ved hjælp af virksomheder, der af Færdselsstyrelsen er godkendt til at kontrollere prøvningsinstansers kvalitetsstyringssystem (kontrolinstanser).

Reglerne om prøvnings- og kontrolinstanser fremgår af bekendtgørelse nr. 594 af 26. maj 2016 om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område. Se kolonnen til højre.

Via menuen til venstre kan du læse mere om godkendelsesprocessen for prøvnings- og kontrolinstanser. Her kan du også læse om anerkendte prøvningslaboratorier, akkrediterede prøvningsvirksomheder samt om prøvningsvirksomheder, der er godkendt i udlandet.
Sidst opdateret: 04.06.2018