Forsøg med selvkørende motorkøretøjer

I forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer varetager Færdselsstyrelsen vejledning, godkendelse og tilsyn med assessorer. Hertil vejledes der i forbindelse med godkendelse af køretøjer til forsøg med selvkørende motorkøretøjer om registreringsgrundlaget for køretøjerne. Henvendelser herom bedes rettet til info@fstyr.dk.
Link til bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, vejledningsmateriale samt ansøgningsskema findes i boksen til højre.

Vejdirektoratet varetager godkendelse af forsøg med selvkørende motorkøretøjer og vejledningen herom.
Henvendelser som ikke relaterer sig til godkendelse af køretøjer eller assessorordningen bedes derfor rettes til Vejdirektoratet. Ønsker du at læse om hvad en selvkørende bil er, kan du læse mere her.

For assessorer gælder følgende
Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 789 af den 16. juni 2017, om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, finder anvendelse på virksomheder eller dele af virksomheder, der skal virke som assessor i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Assessor skal afgive en kvalificeret vurdering af konsekvenserne for færdselssikkerheden ved gennemførelse af et konkret forsøg.

En assessor er en virksomhed eller dele af en virksomhed, der ønsker at beskæftige sig med vurdering af forsøg med selvkørende motorkøretøjer.

En assessor skal godkendes af Færdselsstyrelsen. Assessorordningen i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer er tilrettelagt således, at assessor godkendes til at fungere som assessor på et konkret forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Der er således ikke tale om en generel godkendelse af assessorer.

Registreringsgrundlag for køretøjer til anvendelse i forsøg med selvkørende motorkøretøjer
Til forsøget kan der anvendes 3 typer køretøjsgodkendelser; EU-typegodkendte, ombyggede EU-typegodkendte og specialbyggede køretøjer med en Dansk National enkeltstyks godkendelse. Den nærmere proces for disse godkendelser fremgår af Vejledningen om syn af køretøjer.

Køretøjer anvendt i forsøget forudsættes ikke at være EU-typegodkendte. De kan således opnå en national godkendelse ved at være undersøgt og vurderet af en godkendt prøvningsinstans for deres sikkerhed i forhold til gældende regler. Anvendes der i forsøget køretøjer baseret på EU-typegodkendte køretøjer, men ombygget til selvkørende funktion i niveau 3, 4 eller 5, lægges det som udgangspunkt til grund, at de mekaniske og tekniske krav til køretøjet fortsat er opfyldt. Køretøjer bygget specifikt til forsøget kontrolleres i deres helhed af en godkendt prøvningsinstans. Se evt. mere herom i lovforslagets bemærkninger, side 6.

Det betyder at køretøjer, som ikke er typegodkendt skal undersøges i sin helhed af en godkendt prøvningsinstans. At køretøjet skal undersøges i sin helhed, betyder at køretøjet skal undersøges, som komplet færdig opbygget køretøj. Findes der delafprøvning fra en anerkendt prøvningsinstans, kan prøvningsinstansen lade disse indgå i deres undersøgelse. Idet der i forsøgsordning formodentligt vil blive anvendt ny teknologi som anvendes i ikke færdigudviklede køretøjer, kan der i visse tilfælde være behov for dispensationer fra nogle af de tekniske krav til køretøjers indretning og udstyr. En sådan dispensation skal søges hos Færdselsstyrelsen, og søges på baggrund af prøvningsinstansen undersøgelse af køretøjet, i henhold til de danske regler, som fremgår af Detail forskrifter for køretøjer og nærmere beskrevet i Vejledning om syn af køretøjer.

En beskrivelse af de nævnte SAE automations niveauer findes her.

Ønskes du vejledning herom, er du velkommen til at rette henvendelse til Færdselsstyrelsen.

Sidst opdateret: 10.10.2019