Forsøg med selvkørende motorkøretøjer

I forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer varetager Færdselsstyrelsen vejledning, godkendelse og tilsyn med assessorer. Hertil vejledes der i forbindelse med godkendelse af køretøjer til forsøg med selvkørende motorkøretøjer om registreringsgrundlaget for køretøjerne. Henvendelser herom bedes rettet til info@fstyr.dk.
Link til bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, vejledningsmateriale samt ansøgningsskema findes i boksen til højre.

For assessorer gælder følgende
Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 789 af den 16. juni 2017, om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, finder anvendelse på virksomheder eller dele af virksomheder, der skal virke som assessor i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Assessor skal afgive en kvalificeret vurdering af konsekvenserne for færdselssikkerheden ved gennemførelse af et konkret forsøg.

En assessor er en virksomhed eller dele af en virksomhed, der ønsker at beskæftige sig med vurdering af forsøg med selvkørende motorkøretøjer.

En assessor skal godkendes af Færdselsstyrelsen. Assessorordningen i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer er tilrettelagt således, at assessor godkendes til at fungere som assessor på et konkret forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Der er således ikke tale om en generel godkendelse af assessorer.

Registreringsgrundlag for køretøjer til anvendelse i forsøg med selvkørende motorkøretøjer
Til forsøget kan der anvendes 3 typer køretøjsgodkendelser; EU-typegodkendte, ombyggede EU-typegodkendte og specialbyggede køretøjer med en Dansk National enkeltstyks godkendelse. Den nærmere proces for disse godkendelser fremgår af Vejledningen om syn af køretøjer.

Vejdirektoratet varetager godkendelse af forsøg med selvkørende motorkøretøjer og vejledningen herom.
Henvendelser som ikke relaterer sig til godkendelse af køretøjer eller assessorordningen bedes derfor rettes til Vejdirektoratet.  
Sidst opdateret: 04.01.2019