Eksamenskørsel

Eksamenskørsel
Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst 2 år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel.
Kørslen skal ske i forlængelse af den afsluttede og dermed beståede eksamen.
Reglerne om eksamenskørsel omfatter dermed f.eks. ikke kørsel i forbindelse med en tidligere skoleklasses genforeningsfest.

Køretøjet
Eksamenskørsel kan gennemføres på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog.

Føreren af køretøjet
Føreren af køretøjet skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort svarende til køretøjets kategori.
Dog skal føreren af et traktorvogntog være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil).

Syn
Biler, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed.
Det betyder, at bilen såvel som eksamensindretningen skal godkendes.
Begge godkendelser har hver en gyldighed på 1 år.

Forsikring
Ejeren af en bil, der bliver anvendt til eksamenskørsel, skal have tegnet en forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer.

Hastighed
De gældende hastighedsbegrænsninger skal til enhver tid følges.
Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område.
Eksamenskørsel må ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Eksamenskørsel med veteranbiler i miljøzoner
Dieseldrevne veteranbiler skal leve op til de samme miljøkrav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne.
Ansøgning om dispensation fra disse miljøkrav skal søges hos Miljøstyrelsen.

Biler med tilladelse til veterankørsel
En bil får automatisk status som veteranbil, når den er registreret første gang for mere end 35 år siden og underkastet periodisk syn.

En veteranbil kan efter ejerens valg få en tilladelse til veterankørsel.

Biler med tilladelse til veterankørsel må ikke blive anvendt til eksamenskørsel.
Tilladelsen til veterankørsel skal fravælges, inden veteranbilen kan godkendes af en synsvirksomhed til eksamenskørsel.

Intet krav om politiets tilladelse
Eksamenskørsel er ikke betinget af en tilladelse udstedt af politiet.

Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i de to relevante bekendtgørelser er opfyldt.

Takograf (fartskriver)
Biler, der anvendes til eksamenskørsel mod betaling, skal have en takograf installeret.

 
Sidst opdateret: 26.11.2018